new95

This is an box for a short bio to be edited in the header.php file. Of course you can try to persuade people to ثبت آگهی رایگان


« یافته های یک تحقیق از آمار 72 درصدی سزارین در تهرانبه گزارش روز پنجشنبه پژوهشگاه رویان، سن بالای مادر، تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی، شاخص توده بدنی، محل قرار گیری سر جنین، مسمومیت حاملگی و استفاده از روش‌های کمک باروری جزو عوامل موثر در سزارین بودند.
نتایج این پژوهش نشان دهنده شیوع بالای سزارین در تهران است. این تحقیق نشان داد که آموزش و ارتقاء سطح کیفیت زایمان طبیعی می‌ تواند میزان سزارین را در زوج‌ های تهرانی کاهش دهد.
همچنین بررسی‌ های آماری نشان داد، بین زایمان به روش سزارین و سن مادر، شاخص توده بدنی و وضعیت قرارگیری سرجنین ارتباط معنی ‌داری وجود دارد.
این تحقیق با هدف تعیین میزان شیوع سزارین در میان زنانی که نخستین زایمان خود را انجام داده ‌اند و بررسی عوامل وابسته به آن در پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی تهران و در بین دو هزار و 120 زوج در بازه زمانی 6 تا 12 جولای 2015 15 تیر تا 21 تیر سال 94 صاحب فرزند تک قلو شده بودند، انجام شده است.
این تحقیق از طریق مصاحبه با مادران و بررسی اطلاعات ثبت شده پزشکی آنان جمع ‌آوری شده است.
نتایج این پژوهش در نشریه دانشکده علوم پزشکی اصفهان نیز به چاپ رسیده است. این تحقیق آشکارا میزان موفقیت سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ترغیب مادران باردار به فرزندآوری به روش طبیعی را نشان می دهد.
علمی (1) 1201
دریافت کننده: عبدالکریم جبارپورانتشاردهنده:علی خورسندیانتهای پیام /*


your ad here