به گزارش ایرنا از پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی_ابن سینا، به دنبال خرید تعدادی گوساله ممتاز نژاد جرزی در زمستان سال گذشته، استحصال تخمک به روش Ovum pick up و تولید آزمایشگاهی جنین با استفاده از اسپرم های ماده زای ممتاز از نژاد مورد نظر در مزرعه تحقیقاتی پژوهشگاه ابن سینا انجام شد.
پژوهشگاه ابن سینا با برخورداری از متخصصین مجربی که به عنوان، بنیان گذار تولید آزمایشگاهی جنین در حیوانات مزرعه ای از حدود 17 سال پیش فعالیت خود را آغاز نموده است، در سال های اخیر فاز تجاری سازی پروژه را با هدف ارتقای شاخص های اصلاح نژادی در جمعیت گاوهای کشور با استفاده از آخرین دستاوردهای بیوتکنولوژیک تولید مثل دامی جهان آغاز کرده است.
همچنین، فنآوری تولید آزمایشگاهی جنین با جنسیت دلخواه از گاوهای ممتاز و تهیه بانک جنینی، به عنوان یک نیاز اساسی و نوین در متحول نمودن برنامه های اصلاح نژادی دام کشور، از طریق کوچک و یکدست نمودن گله های برخوردار از دام های ممتاز به لحاظ ژنتیکی، مدیریت هدفمند جمعیت گله و افزایش سودآوری گله از طریق بهینه سازی بازده تولید، راهگشای مشکلات پیش روی دامداران جهت تولید اقتصادی و کم هزینه تر محصولات لبنی و گوشت محسوب می شود.
تسریع در حذف دام های کم بهره و جایگزینی آنها از طریق انتقال جنین های ژنومیک شده با جنسیت دلخواه به گاوهای گیرنده، و گسترش ژنوم برتر با استفاده از فناوری های یاد شده، جایگاه ارزشمند این فناوری بومی سازی شده را بیش از پیش نمایان می سازد.
در حال حاضر فاز مقدماتی این پروژه با موفقیت سپری شده و محصول آن(جنین منجمد با جنسیت دلخواه) مجوزها و تأییدیه های لازم جهت ورود به بازار را کسب کرده است. فاز توسعه پروژه جهت نگهداری تعداد بیشتری گاو ممتاز در حال اجرا است، تا در آینده نزدیک بهره برداری حداکثری از سرمایه گذاری های صورت گرفته در این زمینه صورت گیرد.
علمی(1) 1201
دریافت کننده: عبدالکریم جبارپورانتهای پیام /*