new95

This is an box for a short bio to be edited in the header.php file. Of course you can try to persuade people to ثبت آگهی رایگان


« وجود 24 فروچاله در همدانمنصور ستوده روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیشترین تعداد فروچاله با 13 مورد مربوط به دشت کبودرآهنگ و روستاهای کِردآباد، نوآباد، بابان، آق تپه و خان آباد است، افزود: مابقی 11 فروچاله استان همدان نیز در دشت رزن – قهاوند و روستاهای این منطقه ایجاد شده است.
وی بیشترین عمق فروچاله را مربوط به نوآباد شهرستان کبودرآهنگ با 60 متر عمق اعلام کرد و گفت: با اقدامات مناسب در حوزه حفاظت دیگر از سال 89 تاکنون شاهد ایجاد فروچاله در استان همدان نبودیم.
وی اضافه کرد: وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی در حال حاضر باعث تشدید افت سطح آب و کسری حجم مخزن دشت‌ها شده به گونه‌ای که حدود 306 محدوده از 609 محدوده مطالعاتی در وضعیت ممنوعیت توسعه بهره‌برداری قرار گرفته و سالانه با حدود پنج میلیارد مترمکعب کسری مخزن مواجه شده است.
ستوده عنوان کرد: کاهش منابع آب زیرزمینی به ویژه در دهه اخیر به طور مستمر ادامه داشته است به طوری که در طول دوره آماری 20 سال اخیر با 108 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از ذخایر راهبردی آب زیرزمینی مواجه بوده‌ایم.
وی برداشت بیش از حد چاه های مجاز، برداشت چاه‌های غیرمجاز، نبود مصرف بهینه، ضعف نظارت و کنترل بر منابع آب و حفاری، نبود ابزارهای سنجش، نقص شبکه‌های پیزومتری و داده‌های سطح آب و بیلان، نبود آگاهی ذینفعان، نبود تشکل‌های آب بران، خشکسالی‌های اخیر و بالا رفتن نیازهای شرب و صنعت را از عوامل کسری مخازن آب زیرزمینی استان برشمرد.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان عنوان کرد: احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، حفاظت و مدیریت منابع آبی از برنامه های این شرکت است که تاکنون نتایج مناسبی نیز در این زمینه کسب شده است.
ستوده اظهارکرد: اجرای طرح احیا و تعادل بخشی از برنامه‌های اساسی شرکت آب منطقه‌ای همدان است که این امر از ایجاد فروچاله های جدید در استان جلوگیری کرد.
به گزارش ایرنا، در 2 دهه گذشته سطح آب دشت کبودرآهنگ 40 متر، همدان 20 متر، رزن و قهاوند 22 متر، ملایر 24 متر، نهاوند 12 متر، تویسرکان 17 متر و اسدآباد 23 متر افت داشت.
2087/2090
خبرنگار: زهرا پیرنیا ** انتشار دهنده: سعید زارع کندجانیانتهای پیام /*


your ad here