به گزارش روز یکشنبه گروه اخبار علمی ایرنا از نیچر، بر اساس این تحقیقات که با استفاده از مگس میوه انجام گرفت، سلول‌های چربی، صرفا سلول‌های منفعلی برای ذخیره‌سازی انرژی نیستند. در واقع محققان دریافتند سه نوع آنزیم وجود دارند که با تولید مولکول‌های ساخته شده از چربی بر رفتار غذایی تاثیر می‌گذارند.
دو تا از این آنزیم ها در سلول‌های چربی و یکی از آن‌ها در مغز مگس شناسایی شده است. مولکول‌های tetrahydrobiopterin سیگنال‌هایی را به نورون‌های خاصی ارسال می‌کنند تا از طریق کاهش شدت عملکرد آن‌ها، میزان اشتها نیز کاهش یابد.
به اعتقاد محققان از آنجا که مگس میوه و انسان از ژن‌ها و مکانیزم‌های کنترلی مشترک در رابطه با تغذیه بهره می‌برند، این احتمال وجود دارد که فرایند مشابهی میزان اشتها و نحوه تغذیه ما را کنترل کند. وجود چنین مکانیزمی، دستکاری سیستم کنترل اشتها را به منظور کاهش یا افزایش وزن امکانپذیر خواهد کرد. اما هنوز راه درازی برای دستیابی به این امکان باقی مانده است.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه PLOS Biology منتشر شده است.
علمی (6)**9259**1440
مترجم: سپیده کاشانی** انتشار: گلشنانتهای پیام /*