new95

This is an box for a short bio to be edited in the header.php file. Of course you can try to persuade people to ثبت آگهی رایگان


« میزگرد 'ضرورت تغییر الگوی کشت' در شاهرود برگزار شدبه گزارش ایرنا، در این میزگرد احمد دزیانیان، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، محمدرضا قاسمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود و محمدحسین خنکال، دبیر خانه کشاورز استان سمنان وی یکی از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات استان حضور یافتند.
در این نشست حاضران دیدگاه های خود را در باره الزامات توجه به الگوی کشت مناسب با رعایت اصول فنی و در نظر داشتن شرایط آب و هوایی ارایه کردند.
همچنین در این میزگرد انجام کارهای مطالعاتی در زمینه طراحی الگوی کشت دشت های استان سمنان و شهرستان شاهرود، حرکت به سوی کشت گیاهان با نیاز آبی کم، توسعه کشت گلخانه ای و ضرورت فرهنگ سازی و آموزش به کشاورزان و بهره برداران مورد بحث قرار گرفت.
گزارش ممفصل این میزگرد روز دوشنبه بر روی سامانه اینترنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار می گیرد.
7358/6167 خبرنگار: سروش مولانا ** انتشاردهنده: محسن شاکریانتهای پیام /*


your ad here