new95

This is an box for a short bio to be edited in the header.php file. Of course you can try to persuade people to ثبت آگهی رایگان


« علوم انسانی در ایران مبتنی بر ضرورت های جامعه تعریف نشده استبه گزارش ایرنا، سیدعلی قاسم زاده روز یکشنبه در نشست آسیب شناسی آموزشی و پژوهشی علوم انسانی که توسط انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد،افزود:هم اکنون علوم انسانی جایگاه ویژه خود را در جامعه ایران از دست داده و بیش از 2 میلیون دانش آموخته رشته های علوم انسانی بیکار مانده اند.
وی با بیان اینکه ما نتوانسته ایم مانند غرب زمینه و بستری برای تغییر نگرش در علوم انسانی ایجاد کنیم، گفت: وقتی علوم انسانی در غرب تغییر یافت تفکر اومانیستی تمام محورهای فکری غرب را در نوردید به گونه ای که حتی صنعت مبنای پیشرفت خود را در علوم انسانی تعریف کرد اما در کشور ما این علوم نه تنها مبنا قرار نگرفت بلکه امروزه شاهد گسست جدی بین این بخش و سایر رشته ها هستیم.
این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ادامه داد: اکنون حتی در حوزه علوم انسانی نیزعملا جزیره ای ایجاد شده که هیچ کدام از رشته های این علوم تعاملی با یکدیگر ندارند، در حالی که تمام علوم به هم پیوسته هستند.
قاسم زاده خاطرنشان کرد:علوم انسانی، علم تربیت و پرورش خلاقیت و رفع معضل های اجتماعی است اما ما نتواسنته ایم با وجود چنین اهمیتی آن را بومی سازی کنیم و خلاء اساسی در حوزه عمل و نظریه داریم.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات علوم انسانی در کشور ما به نبود نگاه آینده پژوهانه مربوط است، گفت: چون خرد جمعی حاکم نیست ما نتوانسته ایم جامعه دانشگاهی را در قالب یک اتاق فکر گرد هم آورده و به یک نظام جامع در این زمینه دست یابیم.
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم تغییر سیاست های کلان جامعه، کمبود متخصص رشته های علوم انسانی، بی انگیزگی دانشجویان و اساتید، بی اعتنایی به وجه تربیتی آموزش، ضعف در شیوه های تدریس، آشفتگی تئوریک در علوم انسانی و نبود روش علمی ، تخصصی نبودن دوره های مختلف تحصیلی، تک بعدی نگریستن به استادان، نبود نظام مدیریت انسان محور، نبود خلاقیت در تربیت نسل های جدید، نبود اخلاق پژوهش و بی توجهی به پژوهش های مساله محور، کمیت گرایی در جذب دانشجویان و ندانستن زبان دوم را از جمله مسائل و موانع پیش روی تقویت حوزه علوم انسانی در ایران دانست.
یک عضو دیگر هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نیز در این نشست بر شیوه های صحیح آموزش علوم انسانی تاکید کرد و گفت:معلمان ما باید با در نظر گرفتن تفاوت های فردی مسائل را متناسب با استعدادهای شاگردان به آنها منتقل کنند.
محمدرضا جلالی افزود:آموزش و پرورش ما همچنین باید با توجه ویژه به خلاقیت افراد، واگرا باشد به گونه ای که با تربیت دانش آموزانی که فراتر از اساتید خود باشند شخصیتی خدمتگذار را برای جامعه تربیت کند.
وی بر آموزش های التقاطی تاکید کرد و گفت: آموزش در مدارس و دانشگاه های ما نباید رادیکال باشد به گونه ای که برخی بخش ها را برجسته و از برخی دیگر چشم پوشی کند.
این عضو گروه روان شناسی دانشگاه تشخص، استقلال و واگرایی دانشجو را بسیار مهم دانست و افزود:دانشجوی ما باید علم و حقیقت را بیش از استاد بخواهد و باید بدانیم که علمی که شاگرد آن دنباله رو استاد باشد همیشه عقب می ماند.
7388*3013
خبرنگار: پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*


your ad here