به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از وبدا مرکزی، حسن طاهر احمدی افزود: بر اساس نتایج جدید رتبه بندی دانشگاه های و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا ESI که در ماه نوامبر سال 2017 منتشر شد سه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، جندی شاپور اهواز و اراک به این رتبه بندی وارد شدند.
وی ادامه داد: مبنای این رتبه‌ بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله 10 سال و هشت ماه از ژانویه 2007 تا پایان آگوست 2017 بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: از کشور ایران، هم اینک 16 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در این نظام رتبه‌بندی واجد رتبه هستند.
وی ادامه داد: در ویرایش اخیر، دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، جندی شاپور اهواز و اراک برای نخستین بار در این نظام رتبه ‌بندی وارد و حائز رتبه شده‌اند.
استان مرکزی با یک میلیون و 414 هزار نفر جمعیت با 12 شهرستان دارای 20 بیمارستان فعال با یکهزار و 945 تخت مصوب و 750 تخت فعال در قالب 85 بخش درمانی است.
1955/3075/خبرنگار: مهدی عظیمی *** انتشاردهنده: حسین مهدی زادهانتهای پیام /*