به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، خرازی شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه میان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و سازمان حمایت و ارزیابی تحصیلات تکمیلی جمهوری فدرال برزیل (CAPES) در جمع خبرنگاران، گسترش هرچه بیشتر همکاری ها میان دانشگاه ها و محققان دو کشور و همچنین تعریف پروژه های مشترک تحقیقاتی را از مهمترین اهداف امضا این تفاهمنامه بیان کرد.
وی با بیان اینکه، طبق توافق صورت گرفته اندیشمندان دو کشور با یکدیگر بصورت مشترک تحقیقاتی را راجع به علوم فناوری های شناختی شروع خواهند کرد، افزود: بر همین اساس هزینه های مربوط به طرف ایرانی را ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران می پردازد و هزینه طرف مقابل نیز برعهده سازمان حمایت و ارزیابی تحصیلات تکمیلی جمهوری فدرال برزیل است.
رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی ادامه داد: همچنین، همکاری های مشترکی چون تبادل دانشجو و استاد، شرکت در کنفرانس ها علمی در حوزه علوم و فناوری های شناختی میان دو کشور شکل خواهد گرفت.
وی در ادامه تاکید کرد: ایران و برزیل از جمله کشورهای در حال توسعه هستند که در سال های اخیر از نظر علمی و فناوری پیشرفت ها و سرمایه گذاری مناسبی در حوزه علوم و فناوری های شناختی داشته اند.
دکتر خرازی با اشاره به بهره مندی ایران و برزیل از دانشگاه ها، مراکز علمی، دانشمندان و دانشجویان برجسته و همچنین انجام تحقیقات مناسب در حوزه علوم فناوری های شناختی در دو کشور گفت: ایران و برزیل به عنوان دو کشور در حال توسعه می توانند نتایج تحقیقاتی خود در این بخش را مبادله و پروژه های مشترک تعریف کنند.
وی گفت: این تفاهمنامه نیز همچون سایر تفاهمنامه ها در واقع پایه همکاری های علمی و تحقیقاتی به شمار می رود و پیش از این نیز بین دانشگاه های ایران و برزیل همکاری مشترک وجود داشته است. به طوری که تعداد مقالات علمی مشترک با ارجاع بالا قابل توجه است.
خرازی در ادامه اظهار کرد: این تفاهمنامه چارچوب همکاری را نشان می دهد و آنچه مهم است شروع همکاری ها و ارتباط میان دانشگاه ها و محققان دو کشور است و هر دو طرف راغب به این همکاری هستند.
وی در خصوص اینکه آیا پروژه خاصی برای همکاری مشترک دو کشور تعریف شده است؟ گفت: میان ستاد علوم و فناوری های شناختی ایران و سازمان حمایت و ارزیابی تحصیلات تکمیلی جمهوری فدرال برزیل (CAPES) کار به تازگی شروع شده است.
اما با بنیاد تحقیقاتی سائو پائولو برزیل (FAPESP) پس از امضاء توافقنامه همکاری، دو پروژه مشترک تعریف شده است و رفت و آمد دانشجویان و استادان دو کشور در جریان است و به طور حتم توسعه خواهد یافت.
خرازی در خصوص این که از کشورمان کدام دانشگاه ها در انجام پروژه های مشترک میان دو کشور ایران و برزیل شرکت دارند، نیز گفت: دانشگاه تهران و پژوهشکده علوم شناختی جزو موسساتی هستند که با بنیاد تحقیقاتی سائو پائولو برزیل (FAPESP) کار خود را شروع کرده اند اما فراتر از آن دانشگاه های شهید بهشتی، تهران و صنعتی شریف به طور مختلف در حال همکاری با دانشگاه های برزیل می باشند.
دومین تفاهمنامه علمی میان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران و سازمان حمایت از تحصیلات تکمیلی برزیل شامگاه چهارشنبه در راستای تقویت هرچه بیشتر پیوند های همکاری میان مراکز علمی جمهوری اسلامی ایران و کشور بررزیل و همچنین اهداف بین المللی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی امضا شد.
علمی ** 1836*شبس*1613* خبرنگار:یوسف درویشی ** انتشار دهنده: انتشاردهنده: عبدالله غفاریانتهای پیام /*