به گزارش ایرنا، این رسانه خبری با بیان این که «در چند روز گذشته لایه ای از دود آسمان محلات تهران پایتخت ایران را پوشانده است،» نوشت:
به گفته مقامات ایرانی، صبح یکشنبه غلظت ذرات معلق در هوا در جنوب تهران به 185میکروگرم برمترمربع و در مرکز آن به 174 میکروگرم بر مترمربع رسید.
این مقدار با استاندارد تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی که برابر با 25 میکروگرم در مترمکعب در یک شبانه روز است، فاصله ی زیادی دارد.
ایران همچنین دستور تعطیلی معادن و کارخانجات سیمان را نیز داده و طرح ترافیک را در مرکز پایتخت، با جدیت بیشتری اعمال کرده است.
افزون بر این، مقامات از سالمندان، کودکان ، زنان باردار و افرادی که مشکلات قلبی دارند، خواسته اند تا ترجیحا در خانه بمانند.
خبرگزاری فرانسه درادامه گزارش داد: تهران هرساله همزمان با کاهش دما با پدیده «وارونگی هوا» روبرو می شود که بدترین موارد از آلودگی هوا درجهان است.
در این پدیده لایه ای از هوای گرم بر فراز شهر ایجاد می شود که آلودگی حاصل از بیش از 8 میلیون ماشین و موتورسیکلت را در خود نگه می دارد.
در سال 2014 (93-1392) ، تقریبا 400 نفر به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی حاصل از آلودگی هوای تهران روانه بیمارستان شده و یک هزار و 500 نفر از آن ها بستری شدند.
براساس تخمین های وزارت بهداشت ایران، آلودگی هوا در سال 2012 (91-1390) باعث بروز 4 هزار و 500 مورد مرگ پیش از موعد در تهران و 80 هزار مورد در دیگر نقاط کشور شد.
**اروپام**9418**1590
مترجم: آیدا شجاع – انتشاردهنده: محمد حسن دوستارگانانتهای پیام /*