new95

This is an box for a short bio to be edited in the header.php file. Of course you can try to persuade people to ثبت آگهی رایگان


« بی توجهی به کیفیت آموزش، معضل اصلی آموزش عالی کشوربه گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه علمی ایرنا، دکتر جعفر سبحان اللهی که به مناسبت 18 آبان روز کیفیت در همایش ملی کیفیت در سالن اجتماعات ابوریحان دانشگاه خوارزمی سخن می گفت، در ابتدا ضمن معرفی اجمالی دانشگاه خوارزمی به عنوان نخستین مرکز آموزش عالی مدرن کشور، گفت: رویکرد دانشگاه خوارزمی، کیفیت بخشی به فعالیت ها و ارتقای بهره وری است چراکه کیفیت و بهره وری یکی از مهمترین مسائل کشور است.
وی با اشاره به انواع و اقسام مسائل و مشکلات بین المللی که در طول سال های اخیر برای کشورمان حادث شده است، لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: به طور حتم امروز توجه به کیفیت و بهره وری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رئیس دانشگاه خوارزمی در ادامه به معنای دقیق کیفیت پرداخت و با بیان اینکه، «ما هر فعالیت و تولیدی را که انجام می دهیم باید یک مشتری و مصرف کننده داشته باشد که به نظر و نیاز آن توجه شود»، افزود:عدم توجه به این موضوع مشکلات زیادی را برایمان بوجود می آورد.
دکتر سبحان اللهی با اشاره به این که در بخش تولید حدود 500 میلیارد دلار سرمایه شرکت های دولتی است، گفت: اگر سود سرمایه گذاری 10 درصد حساب شود، این رقم بالغ بر50 میلیارد دلار است و به طورحتم اگر این میزان سود از سوی شرکت های دولتی عاید دولت شده بود که دیگر بامشکل بودجه مواجه نبودیم.
وی ادامه داد: مدیریت سرمایه گذاری ها بدون توجه به کیفیت و بهره وری باعث شده است که عواید سرمایه گذاری ها برای دولت حاصل نشود.
دکتر سبحان اللهی همچنین در ادامه با تاکید براین که کیفیت هزینه ندارد و هزینه کیفیت همان هزینه مدیریت است، افزود: فرآیندها و ورودی ها برای افزایش بهره وری، کارایی و اثربخشی به صورت دقیق و صحیح نیازمند برنامه ریزی و مدیریت است.
رئیس انجمن کیفیت ایران همچنین در خصوص رسالت این انجمن اظهارکرد: موضوع کیفیت باید در جامعه به عنوان یک فرهنگ و تکنیک در تمام سطوح زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی اشاعه یابد.
همایش ملی کیفیت به همت مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه خوارزمی و با همکاری انجمن علمی کیفیت ایران با حضور اعضای انجمن علمی کیفیت ایران، اعضای هیات علمی، مدیران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز چهارشنبه در سالن اجتماعات ابوریحان دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
علمی ** 1836 **
خبرنگار:یوسف درویشی* انتشار: محتشمی پورانتهای پیام /*


your ad here