new95

This is an box for a short bio to be edited in the header.php file. Of course you can try to persuade people to ثبت آگهی رایگان


« امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی به مجلات امرالد فراهم شدبه گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، پیرو مذاکرات و هماهنگی های صورت‌ گرفته این مرکز با ناشر Emerald، دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات این ناشر برای دانشکده ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده ‌است.
بر این اساس دانشکده ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می توانند از امروز (هفتم آذرماه) به مدت سه ماه از طریق آدرس http://www.emeraldinsight.com به این نشریات دسترسی داشته باشند.
ناشر Emerald بیش از 400 عنوان مجله معتبر در موضوعات مدیریت، بهداشت، کتابداری و اطلاع‌رسانی و آموزش پزشکی منتشر می‌کند.
علمی**1834
انتشار: ناهید شفیعیانتهای پیام /*


your ad here