به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، کمیته علمی پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات، از میان 94 محصول دریافتی، براساس معیارهای گوناگونی در سه حوزه فرهنگی-اجتماعی، سیاستی-مدیریتی و علمی-فناورانه، 15 محصول را به عنوان محصول برگزیده انتخاب کرد.
از میان این محصولات، سه محصول شایسته دریافت جایزه ملی فناوری اطلاعات (فاب) هستند که در روز همایش معرفی می‌شوند؛ همچنین از سایر دستاوردهای برگزیده، شامل مقالات، ایده‌ها و محصولات برگزیده، نیز در روز همایش تقدیر می‌شود.
دستاوردهای ارائه‌شده در موضوعاتی نظیر بانکداری الکترونیک، دولت الکترونیک و گردشگری الکترونیک ارائه شده‌اند.
همچنین، در بخش مقالات، از مجموع مقالات داوری شده، 16 مقاله برای ارائه شفاهی، 22 مقاله برای ارائه پوستری و 23 مقاله برای درج در خلاصه مقالات انتخاب شدند که از این میان 6 مقاله به عنوان مقالات برگزیده ذیل محورهای سه‌گانه همایش پنجم معرفی می‌شوند.
در بخش ایده‌ها نیز پس از ارزیابی و داوری نهایی 14 ایده برگزیده مشخص شد.
پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات روز یکشنبه 5 آذر 1396 در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود.
علمی9157
دریافت: منصوره شوشتری* انتشار: محتشمیانتهای پیام /*