new95

This is an box for a short bio to be edited in the header.php file. Of course you can try to persuade people to ثبت آگهی رایگان


« استاد دانشگاه: فلسفه وارداتی تناسبی با نیازهای جامعه ما نداردبه گزارش ایرنا، شیرزاد پیک حرفه روز یکشنبه درنشست آسیب شناسی آموزشی و پژوهشی علوم انسانی که توسط انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد،افزود: فلسفه در ایران افزون بر تمام آسیب ها به یک کالای شیک وارداتی تبدیل شده است که هیچ نسبتی با نیازهای روزمره ما ندارد.
وی ادامه داد: فلسفه وارداتی پاسخی به پرسش های جامعه مبداء می باشد و در بسیاری از موارد هیچ نسبتی با جامعه ما ندارد و پاسخ های آن از جامعه ای دیگر به جامعه ما وارد شده است.
پیک حرفه خاطرنشان کرد: ما بیش و پیش از پاسخ های فلسفی حاضر و آماده به پرسش های اساسی مرتبط با نیازهای روز جامعه نیازمنده بوده و به جای کپی برداری اندیشه های جوامع دیگر به راهکارهای بومی و اندیشیدن و تکفر نقادانه نیازمندیم.
وی افزود: با به چالش کشیدن پیش داوریهای دوران کودکی و جستجوی دائمی حقیقت جامعه ما متحول خواهد شد و دانشجویانی که این امر را آموخته اند حتما در آینده شهروندانی پویا می شوند که گفت وگو و همزیستی مسالمت آمیز بین آئین ها، اقوام و نژادها و ادیان را به خوبی می دانند.
پیک حرفه اضافه کرد: این موضوع تنها از طریق آموزش همه جانبه معلمان، نهادها، کانون ها و انجمن ها، شبکه های اجتماعی و رسانه ها امکان پذیر خواهد بود.
این استاد دانشگاه گفت: فلسفه در آغاز نمایشگاهی بزرگ با غرفه های مختلف بوده اما غرفه های این نمایشگاه بزرگ پس از مدتی از آن جدا و خود با غرفه های زیاد دیگری هر روز پرشکوه تر از روز قبل می شود اما نمایشگاه اصلی یعنی همان فلسفه هر روز کم رمق تر و کم رونق تر شده است.
وی اضافه کرد: این غرفه های جدا شده از نمایشگاه بزرگ و قدیمی فلسفه از جمله فیزیک، طب و شیمی با تمام شاخ و برگ های خود در یک نکته مشترکند و آن روش آنها است که طی روند فعالیت خود دست به تجربه و آزمایش زدند به گونه ای که چند دهه پس از طرح یک نظریه دیگر خبری از نظریه قدیم نبود.
پیک حرفه ادامه داد: اینک در هیچ دانشکده پزشکی خبری از طب جالینوسی نیست یا نجوم بطلمیوس مطرح نمی باشداما بخش زیادی از فلسفه کماکان به فلاسفه گذشته اختصاص دارد.
پیک حرفه با بیان اینکه در نگرش دوم که گستره گسترده ای از اندیشمندان و فلاسفه معاصر طرفدار آن هستند فلسفه را به تنها به فلاسفه قدیم محدود نمی داند چرا که رخدادهای بزرگ چون 2 جنگ فراگیر جهانی، جنگ سرد،فاشیسم، بحران خاورمیانه و جان گرفتن اندیشه های افراطی دیگرستیزانه، زوایای پنهانی از عالم و آدم را به ما نشان دادند که برای توضیح آنها بسنده کردن به علم و فلسفه قدیم جوابگو نیست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه فلسفه و علوم انسانی جدید پاسخی به نیازهای جدید است، گفت: فلسفه و علوم انسانی باید با واکاوی دقیق علوم متناسب با نیازها رشد و پیشرفت کند.
وی ادامه داد:در این میان فلاسفه باید از غرور تاریخی و نگاه عاقل اندر سفیه به علوم دیگر خود دست کشیده و گمان نکنند در نقطه اوج علوم قرار دارند.
پیک حرفه با تاکید بر اینکه فلسفه باید برای نیازهای جامعه خود پاسخی بیابد، شیوه جذب دانشجو را از دیگر چالش های علوم انسانی و از جمله فلسفه ذکر کرد و گفت: شیوه جذب دانشجو در کشور ما به گونه ای است که بسیاری از دانشجویان بعد از آن که نتوانسته اند در رشته اول علوم انسانی یعنی حقوق جذب دانشگاه شوند به ناچار در رشته ای مانند فلسفه پذیرفته شده اند که کوچکترین علاقه ای به آن ندارند و در مقابل عده زیادی از دانشجویان هستند که در حسرت مطالب و مفاهیم رشته فلسفه می مانند.
وی همچنین کتاب های درسی این رشته از علوم انسانی در دبیرستان را نیز از دیگر مسایل رشته فلسفه عنوان کرد و گفت:کتاب های درسی فلسفه و منطق در دبیرستان فقط به یک فلسفه خاص و از قضا غیر جذاب ترین آنها پرداخته در صورتی که اگر به مسائل عینی تر و جذاب تری چون فلسفه سیاست و یا فلسفه اخلاق اختصاص داشت به طور قطع ما شاهد دانشجویانی علاقه مند تر در این رشته بودیم و آن گاه سودای فلسفه از سر هیچ دانش آموزی نمی افتاد.
7388*3013
خبرنگار: پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*


your ad here