لطف اله خواجه پور چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: 50 طرح تحقیقاتی مشترک با صنایع و سازمان های داخل استان در دست اجرا است.
وی اولویت اجرای طرح های پژوهشی را طرحهای کاربردی عنوان کرد و گفت: سازمان ها و صنایعی که طرح های پژوهشی آنها نیاز منطقه را برطرف می کند، در اولویت کار دانشگاه قرار می گیرند.
خواجه پور گفت: سازمان هایی که برای اجرای کار تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه قرارداد منعقد می کنند سهم بودجه ای را برای اجرای طرح مشترک به عهده می گیرند و سازمان هایی که بودجه ای ندارند، دانشگاه هزینه اجرای طرح ها را تقبل می کند.
وی در ادامه گفت: یکی از راهکارهای رفع مشکلات و مسایل اقتصادی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی است و دانشگاه در مسیر پژوهش دانش بنیان و تولید پایدار می تواند گام های موثری بردارد.
رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: در حال حاضر طبق تفاهمنامه منعقد شده دانشگاه علوم و فنون دریایی با سازمان آب و برق، شیلات، بندر و دریانوردی ،پارک های علم و فناوری و منطقه آزاد اروند طرح های پژوهشی و کارآفرینی در دست اجرا دارد.
** چاپ 14 مقاله علمی پژوهشی مشترک در نشریات بین المللی
رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: تاکنون 14 مقاله پژوهشی مشترک با محققان خارجی به چاپ رسیده است.
خواجه پور افزود: یکی از طرح های پژوهشی مشترک بین دانشگاه بصره و علوم و فنون دریایی خرمشهراست که با موضوع آبهای مشترک اروند بسته شده است.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری بین دانشگاههای علوم و فنون دریایی بصره و خرمشهر گفت: با پذیرش دانشجوی عراقی و استاد را از موضوعات این تفاهم نامه است ، البته دانشگاهی که دانشجو های عراقی در آن تحصیل می کنند و مدرک می گیرند باید در لیست دانشگاههای معتبر بین المللی باشد که در این رابطه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکاتباتی انجام شده است.
خواجه پور خلیج فارس را معدنی برای مطالعات و تحقیقات مختلف عنوان کرد و گفت: با توجه به لغو روادید ورود دانشجو و استاد از کشورهای همسایه به دانشگاه ما آسان می شود و ما آمادگی کامل را برای برگزاری همایش های بین المللی و منطقه ای داریم.
وی همچنین به افزایش اعتبار تامین منابع کتابخانه ای و افزایش باند پهنای اینترنت به عنوان دو رکن زیرساختی توسعه و رشد پژوهش اشاره کرد .
/6002/ 7100/7165 /
خبرنگار: کمیله حجازی ** تنظیم: حمید رضا ترابی فرد **انتشاردهنده:کبری آقازریانتهای پیام /*